Terroir

Terroir je francouzský výraz pro zem, kraj či půdu. Ve vinařství se tento výraz používá pro přiblížení lokality a popis místa, kde se nachází vinice a dále jak se tato specifika promítají do charakteru vín. Což jej činí jedním z nejvýznamnějších faktorů, ovlivňujících výslednou vůni, barvu a chuť vín. Respektovat terroir a historické zkušenosti je velice důležité již při výběru odrůd, které mají být vysazeny do vinice, pouze takto se dá pravidelně dosahovat kvalitních a autentických vín.

K terroiru Mělníka a jeho vinic lze uvést následující fakta.

Průměrné roční srážky na Mělníku jsou 550 mm. I přes příznivé mikroklima u řeky Labe, se někdy zimní teploty dostávají až na -25°C. Při těchto mrazech již hrozí vymrznutí keřů vinné révy, zvláště u náchylných odrůd, těmi jsou například Müller Thurgau a Modrý Portugal.

Severnější vinařská poloha a tím částečně netypické klimatické podmínky pro pěstování vinné révy, mají za následek vyšší úsilí a péči při práci ve vinici, tato zvýšená pečlivost a plánování nás odměňuje fyziologicky zdravými a vyzrálými hrozny.

Kvalita hroznů v určitém ročníku závisí na několika faktorech, důležité je počasí v období kvetení a odkvétání révy, kdy se zakládají budoucí hrozny. Dále počet slunečních dnů a množství a rozložení dešťových srážek, ty jsou klíčové při dozrávání hroznů.

Průměrná roční teplota je 9,6 °C, tato hodnota se v posledních letech mírně zvýšila a dosahuje téměř 10°C.

Na Mělnicku jsou prvohorní usazeniny ( břidlice, buližníky, červené jíly ) kryty druhohorním křídovým útvarem, kdy činností řek vznikají sedimenty typu pískovců, písčitých slínů – opuk, vápnitých slínů a jílů. Ve třetihorách byla krajina formována poklesy vrstev a sopečnou činností a erozí.

Ve vinicích převládají lehčí, záhřevné hlinito-písčité půdy s obsahem vápna, tedy půdy vhodné pro pěstování modrých odrůd, typické pro Mělník jsou burgundské odrůdy, zejména Rulandské modré a dále Modrý Portugal. Vápno v půdě činí vína vláčnější již na počátku jejich vývoje. Pro bílé odrůdy z našich vinic jsou typické minerální tóny a díky tomu, že půda je vysoce záhřevná – naakumulované teplo vyzařuje zpět, výborně dozrávají i pozdnější odrůdy Ryzlink Rýnský a Hibernal. Kvalitní, plná a extraktivní vína dávají i další typické odrůdy Müller Thurgau a tradiční burgundy, Rulandské bílé a šedé.